Skäralid

Bilder från Skäralid

Bilder från Skäralid, Söderåsens Nationalpark, den 28 september 2019. De flesta av bokens blad är fortfarande gröna, men nu börjar skogen skifta färg på allvar.

Ett lågtryck närmar sig från norr.

Foto: Mikael Persson.
© Får ej användas utan fotografens tillstånd.

Pin It on Pinterest