Maglaby Kärr

Övrigt

Maglaby kärr

Maglaby kärr, eller Maglaremaa som det egentligen heter, ligger på norra delen av Söderåsen och är en de vackrare platserna på Söderåsen. Våtmarksområdet har skapats genom uppdämning på 1500-talet, troligtvis som fiskedamm och för att säkra vattenförsörjningen till Vrams Gunnarstorps

Read More

Pin It on Pinterest