Åvarp

Åvarps fälad – en naturpärla

Åvarps fälad är en gammal enefälad som ligger strax nedanför Söderåsens västra sida i höjd med Billesholm. Fäladen är en riktigt naturpärla och ett naturreservat.

På fäladen har djur betat sedan urminnes tider. Idag betas markerna oftast av kvigor som gör sitt bästa för att hålla växtligheten i schack. Här finns massor av blommor och insekter vilket i sin tur ger upphov till ett rikt fågelliv. Det växer också många gamla ekar och vildapel på området. I utkanten av naturreservatet går Hallabäcken ihop med Vege å.

Parkera gör du vid 56.06509, 13.00842 intill det lilla soldattorpet i korsvirke som också har varit scoutstuga. Torpet finns med på karta från 1781 som ”Ryttarehus med lycka”. Därifrån kan du vandra genom fäladen ner till bron över Hallabäcken vid 56.06393, 13.01599. Sedan kan du följa Hallabäcken nedströms först söderut, sedan västerut tillbaka till parkeringen. Denna runda är strax över en kilometer lång.

Åvarps naturreservat ligger granne med Hallabäckens naturreservat där bl.a. de gamla stenbrotten i Båv ligger. Mellan de båda reservaten finns en stätta vid 56.06592, 13.0107244. Det finns ingen röjd stig men det går utmärkt att gå från stättan bort till Båv längs med stengärdet.

En annan väg till Båv är att krypa igen staketet till Båvs hage vid 56.06436, 13.01767. Båvs hage är också mycket gammal betesmark med rik flora och mycket insekter, här betar ofta hästar.

Foto: Mikael Persson.
© Får ej användas utan fotografens tillstånd.

Mer information
Wikipedia: Åvarps fälad
Länsstyrelsen: Åvarps fälad
Naturskyddsföreningen Skåne: Åvarps fälad

Pin It on Pinterest