Klåveröd

Fiskdammen i Klåveröd

En av de mest populära och vackra platserna på Söderåsen, efter Skäralid och Odensjön, är fiskdammen i Klåveröd. Den är väldigt tillgänglig eftersom man kan köra hela vägen fram till dammen och det finns raststuga, vindskydd, grillplatser, toaletter och brunn med dricksvatten.

Dammen kallas också Klåverödsdammen men heter egentligen Tagmaden och ligger i Klåveröds strövområde. Strövområdet ägs av O.D. Krooks donation och sköts av Skånska landskap. Dammen anlades i början av 1960-talet för att man skulle kunna göra en skogsbilväg. Dammen är L-formad med två fina uddar i mitten, en av dem består av stora stenblock, typiskt för Klåverödsområdet. Skogen runt omkring består både av tung gran och blandskog med mycket bok och ek. På hösten speglar sig trädens färger i dammen.

Tidigare fiskades inplanterad regnbåge och bäcköring. Numera behöver man tydligen inte längre ha fiskekort och mört sägs vara den vanligaste fisken. Ingen inplantering av fisk sker längre. 

Dammen är härlig för ett kvällsdopp. I det sydvästra hörnet nedanför vindskyddet går det bra att bada, här finns en liten remsa sand där man kan ta sig i. 

Dammen är bra som utgångspunkt om man vandrar. Den enklaste och vackraste rundvandringen är att följa standkanten runt dammen, en tur på ca 2,5 km med flera grillplatser att slå sig ner vid.

En annan populär runda är att gå förbi Skorstensdalen och vindskyddet vid Svartesjö, som ligger i närheten av fiskdammen. Naturreservatet Tranerödsmosse, Grindhus och Lilla Klåveröd slutar precis vid dammen och är också det en vacker vandringstur.

På Stiftelsen Skånska landskaps webbsajt finns en bra översiktskarta över Klåveröd och fiskdammen. Samma karta finns också på besökstavlor vid dammen. Eftersom dammen är välbesökt är här väldigt många besökare hela året. Vid infartsvägen finns en vägbom som stängs nattetid, se skylt.

Foto: Mikael Persson.
© Får ej användas utan fotografens tillstånd.

Länkar
https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/klaverod

Pin It on Pinterest