Klåveröd

Vandring från Traneröds mosse till Lilla Klåveröd

En av Söderåsens vackraste vandringar är i naturreservatet vid Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd. Traneröds mosse är en unik plats på Söderåsen med speciellt växt och fågelliv.

Traneröds mosse

Parkera vid informationsskylten vid Grindhus som ligger utmed vägen mellan Ljungbyhed och Klåveröd. Intill parkeringen startar stigen som är spångad in på Traneröds mosse. I det vattensjuka området i början av stigen växer Missne (Calla palustris). Har du tur och kommer här när Tuvullen blommar i slutet av maj så är hela mossen vit. Här kan du också hitta rundsileshår som är köttätande och många andra mycket speciella växter. Tar du ett steg utanför spången är det alltid blött och marken gungar. Så småningom tar spången slut, vid Traneröds mosses parkering.

Fortsätt på skogsvägen åt nordväst. Så småningom tar du av höger längs det blå spåret, ut på en ny spång i mossens utkant. Där spången tar slut går du upp över en granskogsbeklädd kulle som på gamla kartor heter Ekebacken. Så småningom kommer du fram till de öppna betesmarkerna vid den gamla gården Lilla Klåveröd. Runt gården går du igenom gamla naturbetesmarker med artik flora. Här kan du stöta på betande djur, så håll hunden kopplad.

Vid Mölledammen i Lilla Klåveröd ligger ett fint vindskydd som du kan övernatta i eller bara fika vid.

Fortsätt på vägen runt Mölledammen, ta av in i skogen till vänster på den blåmarkerade stigen som leder tillbaks till Traneröds mosse igen.

När du kommer fram till Traneröds mosse går du in förbi informationstavlan till fågeltornet och sedan på spången tillbaks till parkeringen vid Grindhus.

Foto: Mikael Persson.
© Får ej användas utan fotografens tillstånd.

Mer information
Länsstyrelsen
Skånska Landskap
Söderåsens naturskyddsförening

Pin It on Pinterest