Söderåsens nationalpark

Härsnäsdammarna

I Söderåsens nationalpark söder om Skäralid och öster om Kvärk ligger Härsnäsdammarna. De anlades av Ernst Tuvesson 1910 för fiskodling, karp och sutare planterades in.

Härsnäsdammarna. Mellandammen.

Den övre dammen (västra) är idag igenvuxen och har blivit ett kärr. Den skiljs från mellandammen genom en vall.

Mellandammen, som är den största, är en populär picknickplats, här finns också en grillplats. Här finns ett rikt djur- och fågelliv, har du tur får du kanske se en gråhäger stå och fiska, en färgglad trollslända flyga förbi eller en groda eller salamander bland näckrosorna. I dammen skall det finnas bl.a. sutare och öring, och runt dammen växer kaveldun.

Härsnäsdammarna. Mellandammen avgränsas av en vall (längst bort) mot den numera igenväxta övre dammen.

Den nedre dammen ligger 2-300 meter öster om de andra två dammarna.

Dammarna avvattnas till bäcken Häsbäck. Häs är samma som i hässja dvs de tog hö här utmed bäcken på hömador.

Den nedre (östra) Härsnäsdammen.

Mer om Härsnäsdammarnas historia kan man läsa om på Torpföreningen Skäralid’s webbsajt

Härsnäsdammarna vandrar man till. Det finns fler olika stigar dit, t.ex från Lierna och Övre Gillastig. Man kan också parkera vid Nationalparksentrén vid Uggleröd och vandra vägen upp till dammarna.

Foto: Mikael Persson

Pin It on Pinterest