KlåverödSöderåsens nationalpark

Hobacksmosse

Hobacksmosse är för de flesta en ganska okänd plats som ligger i Söderåsens Nationalparks nordvästra hörn, inte långt ifrån sin större och mer kända kusin Traneröds mosse.

På mossen, som är svagt välvd och gungar när man går på den, växer främst ljung och bärris, även hjortron förekommer. I utkanterna av mossen står det en hel del björk. Hobacksmosse känns som typisk älgmark, och mycket riktigt hittar man älgskit lite här och där. Mossen är inte opåverkad av människor, det finns ett avvattnande dike som går rätt över mossen.

Då naturtypen är ganska ovanlig på Söderåsen så är detta en plats väl värd att besöka. Enklast parkerar man vid Grindhus och vandrar till mossen på skogsvägar.

Foto: Mikael Persson

Pin It on Pinterest