Klåveröd

Sprickdalen vid Dalhem och Bohagen

I de norra delarna av Klåveröds Strövområde rinner Klövabäcken. Precis utanför strövområdet rinner Klövabäcken genom sprickdalen vid gårdarna Dalhem och Bohagen. Detta är en vacker plats, med mycket geologi. Här passerade Skåneleden förr.

Klövabäcken är här utdikad och går spikrak genom dalen. Längs med dalen ligger en dramatisk rasbrant stora klippblock och vertikala bergväggar. Hela detta område är rikt på fältspat med flera stenbrott i närheten. Närmast gården Dalhem, nedanför gården Bohagen, ligger ett gammal nedlagt stenbrott. Här bröt Höganäsbolaget under några år i början på 1920-talet både röd och vit fältspat som användes för porslinstillverkning. På 1940-talet började man bryta kvarts, men den var av för dålig kvalité. På många ställen i dalen kan man hitta vit fältspat både i rasbranten och på marken. Geologin upplevs bäst på vintern. Nere vid vägen finns en skylt som berättar om stenbrottet. Men om man går uppför den branta vägen till Bohagen, kan man se ner i stenbrottet.

På sommaren används dalen som betesmark och är då grön och frodig med en hel del blommor och växter. Har du tur kan du hitta smultron längs stigen.

GPS koordinater
56.05601, 13.13163 (stenbrottet)
56.05563, 13.14010 (grind mot Klåveröds strövområde)

Foto: Mikael Persson

Pin It on Pinterest