Övrigt

40 år i allmänhetens tjänst

Skåneleden firar 40 år med flera satsningar under året för att fira och lyfta fram leden. Bland annat kan patienter för första gången få Skåneleden ordinerat på recept av legitimerad vårdpersonal.

För Region Skåne, som är både ansvarig för sjukvården och huvudman för Skåneleden, innebär satsningen en utveckling för både leden och folkhälsan. Vandring är ett enkelt sätt att komma gång för patient som behöver fysisk aktivitet.

– Att Skåneleden nu finns på recept stödjer både vårt arbetet med att få fler att upptäcka leden och att kunna bidra till ett friskare Skåne, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Utöver det nya samarbetet med vården lanseras en ny webbsida och app för leden, som med sina 40 år följer med i den tekniska utvecklingen.

– Skåneleden är ett mycket attraktivt besöksmål för nära och långväga besökare. Därför är det glädjande att utvecklingen fortsätter med bland annat fler leder och ökad service till användarna, säger Ulrika Geeraedts.

Under 2018 invigs nya etapper på Skåneleden i Lomma kommun samt Hässleholm kommun. Samtidigt påbörjar Kristianstad kommun arbetet med ny Skåneled, 14 mil, genom Vattenriket.

Det blir viktiga inslag till de befintliga 130 milen vandringled i Skåne. Dessutom hoppas man nå ut till nya användare i år genom kampanjer i sociala medier och besök runt i länet.

– Dessa 130 mil går genom 29 kommuner och ett mycket stort antal markägares mark. Så det är verkligen en Skåne-led och med utåtriktat arbete hoppas vi få fler att upptäcka vilken otrolig skatt som finns runt knuten, säger Ulrika Geeraedts.

Hur populär är Skåneleden: 
+13 000 följare på Facebook (Skandinaviens mest gillade vandringsled) 
+ 4000 följare på Instagram 
+ 600 följare på Twitter 
+ 150 000 användare på hemsidan 2017 (och över 270 000 besök). 
Över 2000 vandringskartor säljs varje år 
Varje etapp vandras mellan 3-300 gånger om dagen

Hur stor är Skåneleden:

  • Över 130 mil markerad och kvalitetssäkrad vandringsled 
  • 5 delleder 
  • Över 90 etapper 
  • 29 kommuner

Pin It on Pinterest