Övrigt

Smedjebacken, naturreservatet som försvann

Smedjebacken ligger 1,5 km söder om Stenestad på Söderåsen. Här finns en betesmark med rik flora och ett skogsområde. Områdets södra gräns utgörs av Hallabäcken, där skogen är blöt och lite sank. Marken ägs av OD Krooks donation som köpte den i slutet på 1970-talet och omvandlade den till strövområde.

Förr var området ett eget naturreservat som ofta marknadsfördes tillsammans med Finstorp på Stiftelsen Skånska Landskap’s webbsajt. Numera sägs inte ett ord om Smedjebacken längre, skyltarna vid parkeringen intill betesmarken är borttagna. Området tycks vara helt övergivet, den rödmarkerade vandringsslingan i skogen är förfallen, spångarna i den nedre delan av skogen är trasiga, mängder av nedfallna träd ligger över den gamla vandringsslingan. Att gå här är minst sagt en utmaning. Något skogsbruk verkar inte förekomma.

Trots den övergivna känslan så är Smedjebacken fortfarande ett naturreservat. Området upphörde 2014 som självständigt naturreservat, och uppgick i stället i Naturreservatet Hallabäckens dalgång som bildades 2014.

Fortfarande är Smedjebacken en naturpärla väl värt ett besök, speciellt på våren när vitsipporna blommar, även om den nedre delen av skogen numera är svårforserad.

Naturreservatet Hallabäckens naturreservat

Foto: Mikael Persson.
© Får ej användas utan fotografens tillstånd.

Pin It on Pinterest