Klöva hallar

Nya vindskydd i Krika Skog

Nyligen slogs två helt nya fina vindskydd upp på lägerplatsen vid Krika Skog. En välbehövlig uppgradering till det befintliga vindskyddet.

De nya vindskydden är placerade strax intill det gamla vindskyddet, men innanför reservatsgränsen, intill en nyanlagd bilparkering. De har inte fått traditionella eldstäder, utan istället tre fast grillar strax intill, med makadam som underlag. Förhoppningsvis kommer grillning där att vara tillåten även vid eldningsförbud under sommaren. Det skulle underlätta för alla sommarvandrare.

Förhoppningsvis kommer det gamla vindskyddet att få stå kvar, för vintervandrare som behöver värmen från en värmande eldastad.

Akuell brandriskprognos och eventuella eldningsförbud för de olika kommunerna hittar du alltid på Räddningstjänsten Skåne Nordväst http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

Pin It on Pinterest