Söderåsleden Etapp 6

Söderåsledens sjätte etapp är 15,2 km och går från Finstorps Strövområde längs Söderåsens västra sluttning norrut, genom naturreservaten Smedjebacken, Hallabäckens dalgång och Åvarps Fälad till Billesholms station.

Söderåsleden är en i naturen omärkt vandringsled på Söderåsen (mer information här). Skall du vandra Söderåsleden behöver du en GPS, t.ex. en mobiltelefon med en vandringsapp, med etappen laddad som ett GPX-spår som hjälpmedel för att hitta rätt. GPX-fil: Söderåsleden – Etapp 6

Etappen börjar vid Finstorps dammar och går åt nordväst förbi Finstorps gård, längs ’gröna gången’ bort till ruinerna efter den gamla Finstorpsgården. Det var en fyrlängad gård, men blev förstörd efter en skorstensbrand 1926.

Gröna gången vid Finstorp.
Ruinerna efter den gamla Finstorpsgården.

Följ stigen vidare norrut, så småningom kommer du ut på landsvägen mot Stenestad. Precis här passerar du över Hallabäcken, som du kommer att följa större delen av denna etapp av Söderåsleden. Följ landsvägen uppför mot Stenestad en kort sträcka, var försiktig då passerande bilar ofta håller hög hastighet i nerförsbacken. Efter bara 200 meter på landsvägen går du in på en stig åt nordväst. Stigen leder så småningom ut på en grusväg och strax efter svänger du norrut uppför den mycket gamla och branta Prästavägen. Här färdades prästen mellan Kågeröds och Stenestads kyrka (Skånes högst belägna) i flera hundra år fram till 1920-talet då den ersattes av den nya vägen. Detta är den enda tuffa uppförsbacken under denna etapp av Söderåsleden.

Platsen där de första husen ligger, som du passerar, kallas Haga. Fortsätt uppför vägen tills du ser en stätta över ett taggtrådsstaket. Du har kommit fram till Smedjebackens naturreservat. Detta är ett bra ställe att ta en paus på efter den tuffa uppförsbacken. Klättra över stättan och gå över den lilla ängen. Ängen är en mycket gammal betesmark som har en rik flora. På våren är här ett hav av vitsippor. Här någonstans skall det ha funnits en bokdunge som en gång i tiden tjänade som sjömärke från Öresund.

Stätta vid Smedjebackens naturreservat.
Vägen vid Smedjebacken.

Fortsätt nerför grusvägen åt sydväst. Där skogen tar slut har du fin utsikt över Stubbaröd. Här bjuds det ibland på fina solnedgångar om du passerar på kvällen. Rakt västerut syns Billesholm.

Även rådjuren uppskattar utsikten innan Stubbaröd.

Fortsätt på vägen till gården Stubbaröd. Den har anor från från 1500-talet, men boningshuset brann ned 1998. Ägarna byggde därefter upp huset igen med 1700-talets byggnadskonst.

Den vackra gården Stubbaröd.
Skogsvägen in i Hallabäckens naturreservat.

Strax intill gården Stubbaröd går du in i skogen på en liten skogsväg. Du har kommit till naturreservat Hallabäckens dalgång. Detta är en helt annan värld. Här vandrar du längs Hallabäcken under den mäktiga bokskogens tak. Efter en kort sträcka passerar du det obebodda torpet Skoghem.

Torpet Skoghem med en fin gammal lönn på gårdsplanen.

Strax efter Skoghem passerar du en grind, var noga att se till att den är stängd efter dig så att inte betesdjuren smiter ut.

Fortsätt längs vägen. Regniga dagar störtar flera bäckar utför söderåsens brant, över vägen. Hallabäcken är känd för sitt ovanligt rena vatten, öringen brukar leka i bäcken. I området finns ett rikt växt- och fågelliv.

Elhall

Du passerar så småningom Elhall, en mäktig sandstensklippa precis intill vägen. På vissa ställen övergår vägen till en stig med tät växtlighet. Efter att vägen tar slut passerar du betesmark och ytterligare taggtrådsstängsel som måste passeras. Strax efter passerar man den gamla träbron vid Lovisetorp.

Om du vill dela denna etapp i två lika delar, då är du ungefär halvvägs vid träbron vid Lovisetorp. I naturreservatet får man inte göra upp eld mer än på anvisade platser, men på andra sidan träbron är du utanför naturreservatet. Här finns dock inget färdigt vindskydd eller lägerplats.

Efter ytterligare en sträcka kommer man fram till det första av de tre stenbrotten i Båv. Här bröts diabas och amfibolit för att göra ornament- och monumentalsten, t.ex. gravstenar. Stenbrotten är nerlagda sedan 1980-talet. Numera är de mycket viktiga fjärilslokaler. Fortsätt förbi alla tre stenbrotten tills vägen slutar vid en vägbom.

Söderåsleden fortsätter i skogen på andra sidan vägen mitt för vägbommen längs Hallabäcken. Skogen är ganska risig här, och det finns ingen riktig stig, men man kan gå här. Följ stengärdet, där är marken torrast. Efter drygt 400 meter kommer du fram till en stätta över ett taggtrådstängsel till Naturreservatet Åvarps fälad.

En alternativ väg är att gena över Båvs hage, betesängen på andra sidan Hallabäcken. Följ staketet över hagen, så kommer man fram till en gammal övergång vid ett taggtrådsstängsel. Här fanns tidigare en stätta men den har försvunnit. Båvs hage är liksom Naturreservatet Åvarps fälad mycket gamla betesmarker med rik flora. I Båvs hage betar ofta hästar och i Åvarps fälad kvigor. Söderåsleden har gått parallellt med Hallabäcken hela vägen från Askehallarna innan Finstorp. I Åvarps fälad går tar Hallabäcken slut då den rinner ut i Vege å. Du lämnar fäladen bakom dig vid det gamla soldattorpet i korsvirke. Se mer information om Åvarps fälad i artikeln Åvarps fälad – en naturpärla.

Fortsätt på grusvägen genom Åvarps gamla by som aldrig blev skiftad, över Vege å på bron och bort till hörnan av det tidigare dagbrottet nya Albert, där du svänger söderut och går till Södra Vram.

Bron över Vege å i Åvarps gamla by.

I Södra Vram fortsätter du åt sydost på asfalterad väg drygt 700 meter till övergångsstället där du går över vägen till skogen bakom. Fortsätt genom skogen på gång- och cykelstigen bort till villaområdena i Billesholm och Billesholms station där denna dagsetapp och Söderåsleden slutar. För närvarande går det busstrafik från stationen till Helsingborg. Det är dock planerat att Pågatågen skall stanna här från december 2021, då Söderåsbanan öppnar. Då kommer man att kunna resa till Malmö/Köpenhamn med tåg.

Mer om Söderåsleden
Välkommen till SödersledenEtapp 1Etapp 2Etapp 3Etapp 4Etapp 5Etapp 6

Foto: Mikael Persson.
Bilderna får ej användas utan fotografens tillstånd.

Pin It on Pinterest