Söderåsleden Etapp 5

Söderåsledens femte etapp, som är 11,4 km, går rakt över Söderåsen från östra sidan till den västra sidan. Etappen inleds med vild natur i Söderåsens nationalpark, från lägerplatsen Lierna, längs kvärkravinen in i Kvärk. Därefter fortsätter leden utanför nationalparken på lättvandrade skogsvägar genom granskogar bort till Finstorps Strövområde.

Söderåsleden är en i naturen omärkt vandringsled på Söderåsen (mer information här). Skall du vandra Söderåsleden behöver du en GPS, t.ex. en mobiltelefon med en vandringsapp, med etappen laddad som ett GPX-spår som hjälpmedel för att hitta rätt. GPX-fil: Söderåsleden – Etapp 5

Blommande ljung på ravinkanten i Lierna. Kvärk på andra sidan ravinen.

Etappen börjar vid lägerplatsen i Lierna, du följer ravinkanten åt sydost, stigen börjar precis vid toaletterna intill den stig som kommer upp från kanjonens botten. Stigen slutar vid en grusväg.

Följ grusvägen åt sydväst drygt 250 meter. Där skogen är som närmast vägen, sväng av till höger och gå längs kanten på ängen ca 40 meter till skogen. Precis i hörnan kan du gå in i skogen. Du har nu kommit fram till Kvärkravinen, på andra sidan ravinen ligger Kvärk. Längst nere i ravinen rinner Skärån. Detta är fortsättningen på Skäralidsravinen, men djupare in i Söderåsen.

Välkommen till Kvärkravinen.

Följ ravinen västerut uppe på ravinkanten, här finns inte alltid någon tydlig stig. Efter drygt 500 meter måste du passera en sidoravin – Vegadalen. Ta höger på en smal stig brant neråt och sedan brant uppför igen. Detta är den första av två uppförsbackar under denna etapp av Söderåsleden.

Brant stig nerför vid passage av sidoravin.
Vild natur i Söderåsens nationalpark. Kvärk på andra sidan ravinen.

När du har passerat sidoravinen kommer du upp till ett område som kallas Glasbjäret. Någonstans här byter Skärån nere i ravinen namn till Kvärkabäcken. Fortsätt gå nära ravinkanten västerut i drygt 2 kilometer. Strax efter en kraftledning stöter du på en bred stig som går ner i Kvärkravinen, följ stigen ner till den lilla träbron över Kvärkabäcken.

Stigen ner till Kvärkabäcken.

Gå över bron, du har nu kommit till Kvärk. Fortsätt uppför grusvägen. Här kommer etappens andra men sista uppförsbacke. Efter ca 400 meter passerar du på vänster sida ruinerna efter torpet Kvärkahus 2 (eller Västra Kvärk). Endast grundstenarna efter en trelängad byggnad återstår. Jordkällaren är däremot fortfarande i ganska gott skick. Fortsätt uppför längs vägen till den tar slut vid ruinerna av torpet Kronohus. Här stöter man ofta på dovhjortar som går och betar på de öppna ängarna intill.

Ruinerna efter Kronohus i Kvärk.

Fortsätt längs grusvägen västerut, genom ett område som kallas Svinalejet. Efter drygt drygt 1,5 kilometer, går du ut ur nationalparken, vägen slutar vid den asfalterade landsvägen mellan Klåveröd och Knutstorp, intill de böljande betesmarkerna vid Svarta håla.

Svarta håla

Följ den asfalterade vägen söderut ca 350 meter, sväng in på första skogsvägen västerut, Björkebackehusvägen. Du har nu kommit in på Knutstorps gods marker. Här ändrar skogen karaktär helt och består mest av granskog med barr- och mossbeklädda marker. Här är också mycket färre dovhjortar, istället kan du stöta på rådjur om du har tur. Följ GPX-spåret på kartan längs skogsvägarna. Efter drygt 2,7 km passerar du ett område som kallas Askehallarna, här är skogen avverkad för inte så länge sedan men flera riktigt gamla och stora träd har sparats.

Ca 800m efter Askehallarna svänger du in på en stig åt nordväst. Där lämnar du Knutstorps marker och går in i Strövområdet Finstorp. Strax därefter passerar du Söderåsgården, en gammal hemvärnsgård som sedan 2011 ägs av motion- och idrottsföreningen Söderåsens FK. Vid parkeringen intill, går du in på en stig som leder till Finstorps dammar där denna dagsetapp slutar.

Finstorps dammar är en vacker och populär picknick plats. Här finns toaletter, sopkärl, picknick-bord och raststuga. Dammarna byggdes i samband med att nya Finstorps gård byggdes strax intill, efter att den gamla Finstorpsgården förstördes vid en skorstensbrand 1926. Dammarna är anlagda i ett gammalt alekärr, och användes för karpodling. I dammen vid raststugan, får man fiska gratis. Det lär finnas sutare, abborre och ål, någon gång har det också satts ut regnbåge. Förr fanns här även ett välbesökt café. Den södra dammen är en fågeldamm med ett fågelskådartorn, där är fiske förbjudet.

Finstorps dammar

Du kan övernatta i raststugan, men eftersom vägen går precis förbi, så är ett tips att njuta av bekvämligheterna vid dammarna under kvällen, men när det är dags att sova så slå upp ditt tält eller tarp en bit ifrån vägen in i skogen, kanske borta vid Söderåsgården som du passerade strax innan Finstorp. Där är det betydligt lugnare att spendera natten.

Mer om Söderåsleden
Välkommen till SödersledenEtapp 1Etapp 2Etapp 3Etapp 4Etapp 5Etapp 6

Foto: Mikael Persson.
Bilderna får ej användas utan fotografens tillstånd.

Pin It on Pinterest