Söderåsleden Etapp 2

Söderåsledens andra etapp är 12,5 km och bjuder på precis allt som Söderåsen har att erbjuda – tung granskog, gamla byar, öppna odlingslandskap, lättvandrad grusväg, bokskog, och till sist Klöva Hallars vilda kanjon med vattendrag, rasbranter och tuffa uppförsbackar.

Söderåsleden är en i naturen omärkt vandringsled på Söderåsen (mer information här). Skall du vandra Söderåsleden behöver du en GPS, t.ex. en mobiltelefon med en vandringsapp, med etappen laddad som ett GPX-spår som hjälpmedel för att hitta rätt. GPX-fil: Söderåsleden – Etapp 2

Denna etapp börjar vid vindskyddet i Hålebäck. Gå tillbaks ut på grusvägen, genom granskogen, fram till nerförsbacken innan den lilla byn Maglaby. Här har du fin utsikt över Kvidingeslätten bort mot Hallandsåsen.

Bron över Humlebäcken i Maglaby.

Fortsätt ner till byn, som har många gamla vackra hus. När du har passerat bron över bäcken ligger den gamla smedjan i korsvirkeshuset till vänster, och rakt fram Oscars hus. Följ Magleby byaväg uppåt, du rundar det gråa Bläckslagarehuset i svängen, fortsätt längs vägen med de gamla husen på rad i olika färger.

Här har du stor chans att se dovhjortar, de betar dagligen på ängarna runt och i Maglaby, speciellt vid gryning och skymning. Nedanför Maglaby ligger det första av flera stora grustag som du kommer att passera.

Dovhjortar vid Maglaby.

Nästa lilla by är de tre husen i Mårtenstorp. Därefter passerar du ytterligare ett stort grustag. Här är en hotspot för Skånes landskapsfågel, röd glada. Deras V-fomade stjärt är lätt att känna igen, vingspannet är på ca 170–185 cm. Har du tur kan du få se upp mot 10 glador samtidigt glidflyga över grustaget och åkrarna runt omkring. Ibland ser man dem sitta på åkrarna och vila. Slå dig ner och vila en stund så kommer det snart en glada glidflygande ovanför ditt huvud.

Röd Glada över Maglaby.

När du har lämnat grustaget bakom dig, kommer du fram till en T-korsning. Här lämnar du Skåneleden, och tar istället höger och sedan direkt vänster uppför grusvägen Kullaboliden. På någon av åkrarna häromkring odlar Körslätts gård ofta solrosor, en praktfull syn om man passerar precis när de blommar.

Kullaboliden
Utblommade solrosor vid Körslätts gård.

Följ vägen uppför tills den tar slut, vid den asfalterade landsvägen som går upp till Stenestad. Gå rakt över Stenestadvägen och fortsätt på stigen på andra sidan. Efter bara 150 meter kommer du fram till naturreservatet och kanjonen i Klöva hallar, som är något mindre, men mycket vildare än sin glamorösa kusin Skäralid. Följ kanjonkanten norrut tills du stöter på Skåneleden. Så småningom kommer du ned till en ridanläggning och den lilla bron över Klövabäcken, du befinner dig nu nere i kanjonens mynning.

Bron vid Klöva Hallar kanjonens mynning vid Klintarp.
Stigen ner i kanjonen till höger.

Efter bron går Skåneleden uppför igen, medan Söderåsleden svänger av och följer Klövabäcken nere i kanjonen. Här är vandringen vid ett par ställen tuffare, speciellt om du har packning. Du kommer att passera rasbranter och nedfallna träd, naturen är vild och orörd, en magisk miljö.

Klövabäcken nere i klöva Hallar kanjonen.
Rasbranter nere i kanjonen.

Vid Soffebacken kommer du fram till en eldstad nere vid bäcken, här tar du vänster uppför kanjonkanten på en smal brant stig.

Stigen uppför kanjonkanten.

Väl uppe och antagligen efter en stunds vila, så går du rakt över Skåneleden norrut på en stig mot närmaste hus. På andra sidan huset går en väg/stig som du följer österut tills du stöter på vindskyddet i Krika skog som är dagsetappens slut. Här finns också utedass och vatten.

Vindskyddet vid Krika Skog.

Mer om Söderåsleden
Välkommen till SödersledenEtapp 1Etapp 2Etapp 3Etapp 4Etapp 5Etapp 6

Foto: Mikael Persson.
Bilderna får ej användas utan fotografens tillstånd.

Pin It on Pinterest